Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
composing


/kəm'pouziɳ/

danh từ
sự sáng tác
(ngành in) sự sắp chữ

Related search result for "composing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.