Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
tawny owl


noun
reddish-brown European owl having a round head with black eyes
Syn:
Strix aluco
Hypernyms:
owl, bird of Minerva, bird of night, hooter
Member Holonyms:
Strix, genus Strix


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.