Recent Searchs...
kaon vào nghe lỏm interlineal granny flat clue litchee dementedly iranian facilitate bowel callous fiendish iron man súng phụt (nước) advanced aspersion to have an itchy feet hardware store euphemize kitty-corner left gofer chịu chết múa idle wheel shenanigan fiefdom uncollectible stomach darkish chi tiết 勸解 unfavourable stearin ớt pederastic củi đuốc cay enraptured chủn ngủn pre-empt atonia cucumben-seed oil amalgam cầy giông unbridgeable sell out công trình cảng monistic chơi chua
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.