Recent Searchs...
dorothy mary crowfoot hodgkin garage 倒装 samuel huntington chi lưu protohemin in limbo harry fitch kleinfelter raphus cucullatus fucoid algae bag of tricks tinh thần data encryption công ty xây dựng 电传机应用程序 standardless quantitative analysis american crayfish drab tooth shell gạch tên giãn tĩnh mạch sea cradle xu hướng vị lai tusk shell rigorous roof of the mouth avowal motor end plate soft palate hard palate topology faucial tonsil palatine tonsil milk shake comb jelly time sharing đay đảy lõ lẽo salutatory address 月旦評 gnu e spam laser printer v.24 mục nát máy chiếu phim tru di tam tộc university of california at berkeley bàn chải sợi thép giọng hài hước linen magnetic disk
VNDIC.NET là từ điển thông minh tự sửa lỗi chính tả,
phát âm nhiều thứ tiếng, có nhiều bộ từ điển
và có hình minh họa.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.