Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khổ học


[khổ học]
Study hard, study in reduced circumstances, work one's way through (school,college, university...).Study hard, study in reduced circumstances, work one's way through
(school,college, university ...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.