Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supersensitive
supersensitive
[,su:pə'sensitiv]
tính từ
cảm xúc quá độ
quá nhạy cảm


/,sju:pə'sensitiv/

tính từ
cảm xúc quá độ
quá nhạy cảm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.