Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spell

spell
[spel]
danh từ
câu thần chú; bùa mê
under a spell
bị bùa mê
sự thu hút, sự làm say mê, sự quyến rũ; sức quyến rũ; ảnh hưởng mạnh
to cast a spell on
làm say mê
tình trạng, điều kiện do niệm thần chú gây ra (đặc biệt chỉ dùng trong những thành ngữ sau)
be under a spell
bị bùa mê
cast/put a spell on somebody
phù chú cho ai
ngoại động từ spelled, spelt
viết vần, đánh vần; viết theo chính tả
to spell in full
viết nguyên chữ
có nghĩa; báo hiệu
to spell ruin to
báo hiệu sự suy tàn của
to spell backward
đánh vần ngược (một từ)
(nghĩa bóng) hiểu nhầm, hiểu sai; thuyết minh sai
xuyên tạc ý nghĩa
to spell out
(thông tục) giải thích rõ ràng
danh từ
một đợt
a cold spell
một đợt rét
kỳ, lượt, phiên
to work by spells
thay phiên nhau làm việc
thời gian ngắn
to rest for a spell
nghỉ một thời gian ngắn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cơn ngắn (bệnh)
(Uc) thời gian nghỉ ngắn
ngoại động từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) thay phiên (cho ai)
(Uc) cho nghỉ (ngựa)
nội động từ
(Uc) nghỉ một lát


/spel/

danh từ
lời thần chú
bùa mê
under a spell bị bùa mê
sự làm say mê; sức quyến rũ
to cast a spell on làm say mê

ngoại động từ spelled, spelt
viết vần, đánh vần; viết theo chính tả
to spell in full viết nguyên chữ
có nghĩa; báo hiệu
to spell ruin to báo hiệu sự suy tàn của !to spell backward
đánh vần ngược (một từ)
(nghĩa bóng) hiểu nhầm, hiểu sai; thuyết minh sai
xuyên tạc ý nghĩa !to spell out
(thông tục) giải thích rõ ràng

danh từ
đợt, phiên (việc)
a cold spell một đợt rét
to work by spells thay phiên nhau làm việc
thời gian ngắn
to rest for a spell nghỉ một thời gian ngắn
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cơn ngắn (bệnh)
(Uc) thời gian nghỉ ngắn

ngoại động từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) thay phiên (cho ai)
(Uc) cho nghỉ (ngựa)

nội động từ
(Uc) nghỉ một lát

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spell"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.