Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
trading
danh từ
sự kinh doanh, việc mua bántrading
['treidiη]
danh từ
sự kinh doanh, việc mua bán
tính từ
lo việc buôn bán


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "trade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.