Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
suffer

suffer
['sʌfə]
ngoại động từ
trải qua hoặc chịu (cái gì khó chịu)
to suffer a defeat
bị thua
to suffer a pain
bị đau đớn
to suffer torture
bị tra tấn
we suffered heavy losses in the financial crisis
chúng tôi bị tổn thất nặng nề trong cuộc khủng hoảng tài chính
dung thứ, chịu đựng
how can you suffer his insolence?
làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được sự láo xược của nó?
not to suffer fools gladly
không thể kiên nhẫn chịu đựng những kẻ mà mình cho là ngu xuẩn
nội động từ
(to suffer from / with / for something) đau; đau khổ; bị
to suffer from neuralgia
đau dây thần kinh
do you suffer from headaches?
anh có bị nhức đầu hay không?
to suffer from loss of memory
bị mất trí nhớ
he suffers terribly with his feet
anh ta đau chân ghê gớm
you made a rash decision - now you are suffering for it
anh đã có một quyết định liều lĩnh - bây giờ anh phải đau khổ vì việc đó
think how much the parents of the kidnapped boy must have suffered
hãy nghĩ xem bố mẹ của đứa bé bị bắt cóc đau khổ đến thế nào
trở nên tồi tệ hơn; mất chất lượng
trade is suffering from the war
sự buôn bán bị trì trệ vì chiến tranh
your studies will suffer if you play too much football
việc học tập của anh sẽ sa sút nếu anh chơi đá bóng nhiều quá


/'sʌfə/

ngoại động từ
chịu, bị
to suffer a defeat bị thua
to suffer a pain bị đau đớn
cho phép; dung thứ, chịu đựng
I suffer them to come tôi cho phép họ đến
how can you suffer his insolence? làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được sự láo xược của nó?

nội động từ
đau, đau đớn, đau khổ
to suffer from neuralgia đau dây thần kinh
chịu thiệt hại, chịu tổn thất
the enemy suffered severely quân địch bị thiệt hại nặng nề
trade is suffering from the war sự buôn bán bị trì trệ vì chiến tranh
bị xử tử

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "suffer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.