Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
did
did
[did]
thời quá khứ của do


/did/

thời quá khứ của do

Related search result for "did"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.